Ай Ти Поддръжка

Договор за Ай Ти поддръжка

Ай Ти Уъркс ви предлага изгоден план за Ай Ти поддръжка, подходящ за всеки бизнес. За фиксиран месечен абонамент вие получавате гаранция за реакция в рамките на предварително определен срок и неограничен отдалечен съпорт (разрешаване на проблемите дистанционно).

Посещения на място:
При допълнителна фиксирана месечна такса ние ви предоставяме неограничен брой посещения на място, в случаите в които проблемите не могат да бъдат отстранени дистанционно. Ако предпочитате, тези посещения могат да бъдат заплащани и на нашите стандартни тарифи за час – само когато е необходимо.

Приоритетни посещения на място:
Когато е необходимо посещение на място, всички клиенти на Ай Ти Уъркс, с които имаме сключен договор за поддръжка, автоматично получават приоритет пред клиентите, които нямат сключен договор. За фиксирана месечна такса, ние можем да ви предоставим и гаранция за времето за реакция на нашия екип, когато е необходимо посещение на място.

  Предимства:

 • Неограничен отдалечен и телефонен съпорт
 • Обаждания, които се поемат от квалифицирани технически консултанти
 • Предвидими и фиксирани разходи за поддръжка
 • Изгодна алтернатива на наемането на Ай Ти персонал на пълен работен ден
 • Възможност за посещения на място, ако проблемите не могат да бъдат отстранени дистанционно (заплащане в зависимост от плана, който сте избрали)
 • Безплатен първоначален анализ на Ай Ти системите
 • Предимство, когато е необходимо посещение на място
 • Гъвкавост и възможност за развитие – ние ще се адаптираме спрямо вашите бизнес нужди

Необвързващ план за Ай Ти поддръжка

Техниците на Ай Ти Уъркс могат да ви предоставят помощ, когато се нуждаете от нея. Този план е идеален за фирми, които имат собствен Ай Ти персонал, или в случаите в които не се нуждаете от договор за цялостна Ай Ти поддръжка.

  Предимства

 • Без фиксирани месечни задължения
 • Плащате само за услугите, които използвате
 • Можете да подпишете договор за пълна поддръжка по всяко време
 • Идеално е за случаи, в които имате нужда от допълнително експертно мнение
 • Изгодно решение за компании, които не се нуждаят от постоянна Ай Ти поддръжка

Заплащане
Заплащането при необвързващия план за Ай Ти поддръжка е на базата на нашите стандартни цени за час (за клиенти, с които нямаме сключен договор за поддръжка).

Нашата цел е да изградим дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти, затова в случаите в които бихме могли да разрешим проблема дистанционно за кратък период от време, не бихме таксували нашите съществуващи клиенти допълнително.

Спешна Ай Ти помощ

Непредвидените компютърни проблеми могат да имат разрушителен ефект върху вашия бизнес. Ай Ти Уъркс разполага с ресурсите да реагира своевременно и ефективно – ние можем да ви предложим:

  Ние мижем да ви предложим:

 • Гарантирано време за реакция – два, четири или осем часа
 • Отговор по време на почивни дни
 • Извънредно покритие – когато член от екипа ви е болен или е в отпуск